Page 12 - Doc1
P. 12

- Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được

       đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân
       sách đó.
          - Có 5 trường hợp ngoại lệ dưới đây được coi là thành viên của hộ:

          (1) Người được xác định là chủ hộ ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ
       hơn 6 tháng;

          Chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết
       định những công việc của hộ. Thông thường (nhưng không nhất thiết) chủ hộ là
       người có thu nhập cao nhất trong hộ, nắm được tất cả các hoạt động kinh tế và nghề

       nghiệp của các thành viên khác của hộ. Chủ hộ trong cuộc khảo sát này có thể khác
       với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu;

          (2) Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng;
          (3) Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu
       dài trong hộ, kể cả đã có hoặc chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy

       chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...). Những người này bao gồm: con dâu về
       nhà chồng, con rể về nhà vợ, người đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc ở
       các cơ quan, tổ chức trong nước trở về hộ, bộ đội xuất ngũ, về nghỉ hưu, nghỉ mất sức...;

          (4) Học sinh, sinh viên, người đi làm việc, đi học ở nơi khác trong nước và
       những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi;

          (5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn bộ.

          - Có 2 trường hợp ngoại lệ dưới đây không được coi là thành viên của hộ:
          (1) Người giúp việc có gia đình riêng sống ở nơi khác, bản thân có quỹ thu chi
       riêng và đang ở chung nhà, ăn chung với hộ;

          (2) Người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài; người chết trong 12 tháng qua,
       mặc dù họ đã từng sống trong hộ hơn 6 tháng.

          2.2. Đơn vị khảo sát
          Đơn vị khảo sát trong KSTN-VP là hộ được chọn khảo sát.

          2.3. Phạm vi khảo sát

          Cuộc KSTN-VP được tiến hành tại tất cả các xã, phường, thị trấn (viết gọn là
       xã) của 9 huyện, thành phố của tỉnh (viết gọn là huyện). Tại mỗi xã, chọn 02 địa bàn
       (ĐB) để thực hiện khảo sát. Tại mỗi ĐB, tiến hành chọn các hộ theo phương pháp

       ngẫu nhiên hệ thống để phỏng vấn thu thập thông tin.
          3. Thời điểm, thời kỳ và thời gian khảo sát

          3.1. Thời điểm khảo sát
          Thời điểm khảo sát thu thập thông tin là ngày điều tra viên thực tế phỏng vấn hộ

       trong khoảng thời gian khảo sát được quy định tại Mục 3.3 dưới đây.       10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17